08-640 75 80 info@lundek.se
VÅRA TJÄNSTER

Om oss

Det här är Lundek Elkonsult

Lundek Elkonsult har sitt kontor i Skarpnäck i södra Stockholm. Företaget ägs till 100% av Stockholms Eltjänst AB.

På företaget tjänstgör elkonsulter med erfarenhet från elinstallationsbranschen. Vi har ett stort nätverk av kvalificerade företag/personer i elbranschen och kan därför åta oss skiftande uppdrag.

I huvudsak är våra viktigaste kunder återkommande större fastighetsägare, byggföretag, kommuner/organisationer/myndigheter.

VÅR KOMPETENS SOM ELKONSULTER

VAD VI KAN UTFÖRA
 
N

Utredningar och besiktningar

N

Mätningar, analyser och energieffektiviseringar

N

Projektering av:

[

Kraft-, belysnings- och teleanläggningar

[

Anläggningar för elbilladdning

[

Solcellsanläggningar

VAD VI ÅTAR OSS SOM ELKONSULTER

 

Lundek Elkonsult utför projektering av Kraft- belysnings- och teleanläggningar. Huvudsaklig verksamhet är främst projektering, men vi utför även utredningar, besiktningar, ljusberäkningar, energimätningar och andra analyser av elanläggningar.

Vi projekterar totalentreprenader åt elinstallationsföretag och generalentreprenader i projektgrupper tillsammans med arkitekter och andra konsulter.

Lundek elkonsult upprättar också rambeskrivningar för totalentreprenader.

Arbetsmetoder

AMA EL för tekniska beskrivningar och ramhandlingar.

MagiCAD för AutoCAD för ritningar och BIM-projektering.

Kvalitetssystem med checklistor för olika moment i projekteringen.

Miljö samt arbetsmiljö under och efter produktionen av projekten är viktiga delar i vårt kvalitetssystem.

Systemen uppdateras kontinuerligt för att uppfylla bransch- och myndighetskrav.

Lundek Elkonsult uppdaterar alla programvaror till aktuell version.

FÖRSÄKRINGAR OCH EKONOMI

Lundek har komplett konsultförsäkring hos Länsförsäkringar.

LUNDEK HAR HÖGSTA KREDITRATING (AAA)

LUNDEK ELKONSULT

Flygfältsgatan 6A

128 30 Skarpnäck

KONTAKT

08-640 75 80

info@lundek.se

LUNDEK ELKONSULT

Lundek är ett elkonsultföretag, helägt dotterbolag till Stockholms Eltjänst Lundén AB. Huvudsaklig målgrupp är större fastighetsägare, byggföretag och offentlig sektor.