08-640 75 80 info@lundek.se
VÅRA TJÄNSTER

Om oss

Det här är Lundek Elkonsult

Lundek Elkonsult har sitt kontor i Skarpnäck i södra Stockholm. Företaget ägs till 100% av Stockholms Eltjänst AB.

På företaget tjänstgör elkonsulter med erfarenhet från elinstallationsbranschen. Vi har ett stort nätverk av kvalificerade företag/personer i elbranschen och kan därför åta oss skiftande uppdrag.

I huvudsak är våra viktigaste kunder återkommande större fastighetsägare, byggföretag, kommuner/organisationer/myndigheter.

VÅR KOMPETENS SOM ELKONSULTER

VAD VI KAN UTFÖRA
 
N
Projektering av Kraft-, belysnings- och teleanläggningar
N

Utredningar och besiktningar

N

Mätningar och analyser

N

Energieffektivisering

N

Billaddare

N

Solpaneler

VAD VI ÅTAR OSS SOM ELKONSULTER

 

Lundek utför projektering av Kraft- belysnings- och teleanläggningar.

Vår huvudsakliga verksamhet består i projektering av elanläggningar, men också av utredningar, besiktningar, mätningar och analyser, för att nämna något.

Vi projekterar ofta  totalentreprenader åt elinstallationsföretag men upprättar även kompletta förfrågningshandlingar (inklusive AF-del) enligt AMA på genomförandeentreprenader för externa beställares räkning.

Även besiktning samt teknisk och ekonomisk kontroll och uppföljning av elinstallationer tillhör uppdragen.

Vi har stor erfarenhet från samarbete med arkitekter, ljuskonsulter och fabrikanter.

Arbetsmetoder

Vi arbetar i CAD-programmet MagiCad för Autocad. Vi projekterar i 3D och BIM.

 

Vårt kvalitetssystem baseras på anpassade checklistor och miljödokument. Detta system genomgår kontinuerligt utvecklingsarbete.

 

 

 

 

FÖRSÄKRINGAR OCH EKONOMI

Lundek har komplett konsultförsäkring hos Länsförsäkringar.

LUNDEK HAR HÖGSTA KREDITRATING (AAA)

LUNDEK ELKONSULT

Flygfältsgatan 6A

128 30 Skarpnäck

KONTAKT

08-640 75 80

info@lundek.se

LUNDEK ELKONSULT

Lundek är ett elkonsultföretag, helägt dotterbolag till Stockholms Eltjänst Lundén AB. Huvudsaklig målgrupp är större fastighetsägare, byggföretag och offentlig sektor.